W kolejnym odcinku


Oto orientacyjny spis kolejnych odcinków, jakie są w planach. Będzie się on zmieniał dosyć mocno, ponieważ zawiera głównie propozycje i jako takie mogą się one przesuwać po tej liście, wypadać z niej i być zastępowane innymi. Tym bardziej, że nasze kolekcje powiększają się stale i lista będzie uzupełniana o nowe pozycje.

Obok tytułu jest adnotacja, jeżeli któryś z nas rezerwuje sobie dany komiks do recenzji. Komiksy nie opisane w żaden sposób każdy chętny słuchacz może sam zrecenzować – pisząc tekst i wysyłając nam do odczytania. Powinien być obliczony na mniej więcej 180 sekund – zwykle jest to ok. 3-3.5 tysiąca znaków.

97. Batman / Daredevil: Eye for an eye
98. Outlaws
99. Trinity

100. Zabójczy żart